Naklejki do legitymacji studenckiej ELS Zielona Góra

Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku

Kiedy widzimy naprawdę, że nasza budowa jest w trakcie realizacji? Otóż kiedy geodeta wytyczy na działce nasz budynek. Może to jedynie uczynić osoba mająca stosowne uprawnienia. Wytyczenie budynku musi być zgodne z decyzja o pozwoleniu na budowę, a sam budynek musi być odpowiednio usytuowany w stosunku do budynków sąsiadów i budynków już funkcjonujących na działce. Podczas wytyczania, geodeta montuje w gruncie wszystkie znaki geodezyjne, które wskazują późniejsze główne osie budynku, a także zaznacza przyszłe ławy fundamentowe. Oznaczenia powinny być na tyle trwałe, by mogły przetrwać etap prac stanu surowego. Geodeta jest też obowiązany do wpisania swojej pracy do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy musi jeszcze sprawdzić, czy wybudowany budynek powstał dokładnie w miejscu wytyczonym przez geodetę. Wszystkie prace prowadzone na terenie budowy powinny być zapisywane i potwierdzane stosownymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych. Dziennik budowy jest najpoważniejszym dokumentem towarzyszącym nam od chwili rozpoczęcia budowy po jej zakończenie. Dziennik ten wydaje organ, który jednocześnie wydał pozwolenie na budowę. Powinien być przez cały czas dostępny na placu budowy, ale jednocześnie zabezpieczony przed zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą. Za prowadzenie dziennika jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Przed zimą

Przed zimą

Rozpoczęcie budowy jesienią narzuca na ekipę budowlaną pewne ograniczenia. Do czasu, kiedy temperatura jest dodatnia, a na dworze panują dobre warunki atmosferyczne prace mogą być kontynuowane. Przed zima konieczne jest jednak najczęściej doprowadzenie budynku do takiego stanu, by zimowe warunki nie zaszkodziły wykonanym już pracą. Stan ten określa się mianem stanu zero. W praktyce oznacza to konstrukcję budynku, w którym zakończono prace ziemne i wylano fundamenty. Zabezpieczenie stanu zero jest bardzo istotne, w przeciwnym wypadku opady atmosferyczne oraz ujemne temperatury mogą zniszczyć wykonaną dotychczas pracę. Jednym z najważniejszym elementów dla konstrukcji całego budynku jest odpowiednio wykonany fundament. Wszelkie błędy na tym etapie będą oddziaływać na końcowy wygląd budynku oraz jest eksploatację. Nie można pominąć tu żadnego elementu. Posadowienie całej konstrukcji wykonane może być na kilka sposobów. Najczęściej stosowanymi obecnie technikami wykonywania posadowienia są ławy fundamentowe oraz płyty fundamentowe. Popularność ław wynika z faktu, iż ten rodzaj posadowienia wykonuje się stosunkowo łatwo, koszt ich wykonania nie jest duży, a dodatkowo trwałość ław jest bardzo dobra.