Miska wisząca WC Catalano Zero 55 1VS55N00

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Wreszcie przychodzi czas, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku wiąże się z przedstawieniem pliku dokumentów. Lepiej te dokumenty od razu dołączyć do wniosku, niż niepotrzebnie przedłużać czas, jaki ma właściwy urząd na rozpatrzenie naszego podania. Trzeba więc posiadać cztery egzemplarze projektu budowlanego, do których dołącza się stosowne opinie, pozwolenia oraz zaświadczenia, które potwierdza aktualne uprawnienia do projektowania. Potrzebna będzie też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście dokumenty, które potwierdzają nasze prawa własności do danego terenu. Jeśli złożyliśmy komplet dokumentów, pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać w ciągu miesiąca. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowane, termin może się przesunąć, ale nie powinien przekraczać sześćdziesięciu pięciu dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli przekroczy, możemy domagać się od urzędu kar umownych. Pozwolenie powinno się oczywiście uprawomocnić. Jeśli w ciągu czternastu dni żadna z zainteresowanych stron nie odwoła się od wydanej decyzji, pozwolenie jest ostateczne. Takie pozwolenie jest ważne na okres trzech lat. W tym czasie budowę trzeba rozpocząć, gdyż straci ono ważność.

Dwie warstwy

Dwie warstwy

Budując dom możemy zdecydować się na różne rozwiązania w aspekcie stosowanej technologii. Dotyczy to wielu elementów konstrukcji, również ścian. Najczęściej wybieranym obecnie rodzajem ścian są ściany o budowie dwuwarstwowej. Łącza one w sobie zalety ścian trójwarstwowych oraz jednowarstwowych. Ściana dwuwarstwowa składa się z warstwy nośnej, czyli muru oraz warstwy izolacyjnej. Izolację wykonuje się tu najczęściej z wełny mineralnej lub styropianu. Wykończeniem takiej ściany jest oblicówka lub warstwa odnawialnego tynku. Dzięki zastosowaniu ściany dwuwarstwowej możemy osiągnąć najbardziej korzystne parametry cieplne oraz wytrzymałość konstrukcji. Budowa ścian dwuwarstwowych jest prosta, a w przypadku, gdy podczas murowania powstaną uszkodzenia mechaniczne można łatwo je naprawić i ukryć pokrywając izolacją. Ściany dwuwarstwowe charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną, a koszt ich budowy jest znacznie niższy, w porównaniu do budowy ścian trójwarstwowych. Wybór takiego rozwiązania pozwala również na wykonanie mniejszych niż w przypadku ściany jednowarstwowej fundamentów, co również przekłada się na oszczędności inwestora. W takiej konstrukcji zastosowane mogą być bardzo różne materiały.