Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Kielce

Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku

Rozpoczynając budowę nowego domu musimy w pierwszej kolejności dokonać jego wytyczenia geodezyjnego. Obowiązek takiego wytyczenia obejmuje wszystkie te nieruchomości, do których wybudowania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Za przeprowadzenie wytyczenia odpowiedzialność ponosi kierownik budowy. Warto pamiętać, iż musi ono zostać przeprowadzone zgodnie z danymi zawartymi w naszym projekcie budowlanym, miejscowym planie zabudowania oraz wytycznymi pozwolenia na budowę. Wytyczenie budynku musi uwzględniać również położenie nowej konstrukcji względem budynków już istniejących, granic poszczególnych działek oraz tych budynków, które jeszcze nie istnieją, lecz zgoda na ich budowę została wydana. Kierownik budowy rzadko podejmuje się samodzielnego wytyczenia budynku. Zadanie to najczęściej zlecane jest geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Aby wytyczyć budynek należy na działce zamontować odpowiednie znaki geodezyjne. Dzięki temu możliwe jest wytyczenie głównych osi budynku, zarówno tych znajdujących się powyżej, jak i poniżej poziomu gruntu. Dla ułatwienia prac budowlanych zaznacza się wszelkie charakterystyczne dla danej konstrukcji punkty oraz miejsce przyszłych fundamentów.

Budowanie ław fundamentowych

Budowanie ław fundamentowych

W poszukiwaniu oszczędności podczas budowy często zastanawiamy się, jakie prace wykonać możemy samodzielnie, a do których zatrudnienie specjalistycznej ekipy będzie konieczne. Szczególnie w przypadku prac ziemnych i przygotowawczych możemy zdecydować się na samodzielne działanie. Sami wykonamy również ławy fundamentowe, gdyż nie jest to skomplikowany proces. W pierwszej kolejności zgromadzić musimy odpowiednie materiały. Do wykonania ław potrzebny będzie nam cement, woda i piasek. Są to składniki chudego betonu. Poza tym niezbędne materiały to drut stalowy, deski szalunkowe, pręty zbrojeniowe oraz beton. Beton można kupić lub samodzielnie przygotować w betoniarce. Pręty zbrojeniowe są natomiast zbędne, jeśli nie przewidziano ich w projekcie technicznym budynku. Ławy fundamentowe mogą być wykonane na deskowaniu lub też bezpośrednio na gruncie. Ważne jest, by wykonać je z betonu o odpowiedniej klasie. Klasa betonu świadczy o jego właściwościach wytrzymałościowych, a to ma natomiast wpływ na bezpieczeństwo całej konstrukcji naszego domu. Beton do ław fundamentowych powinien mieć klasę B15. W zależności od tego, czy ławy będą zbrojone czy tez nie mogą mieć one różne rozmiary. Dokładna wielkość zależy od obciążeń.