Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Wreszcie przychodzi czas, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku wiąże się z przedstawieniem pliku dokumentów. Lepiej te dokumenty od razu dołączyć do wniosku, niż niepotrzebnie przedłużać czas, jaki ma właściwy urząd na rozpatrzenie naszego podania. Trzeba więc posiadać cztery egzemplarze projektu budowlanego, do których dołącza się stosowne opinie, pozwolenia oraz zaświadczenia, które potwierdza aktualne uprawnienia do projektowania. Potrzebna będzie też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście dokumenty, które potwierdzają nasze prawa własności do danego terenu. Jeśli złożyliśmy komplet dokumentów, pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać w ciągu miesiąca. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowane, termin może się przesunąć, ale nie powinien przekraczać sześćdziesięciu pięciu dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli przekroczy, możemy domagać się od urzędu kar umownych. Pozwolenie powinno się oczywiście uprawomocnić. Jeśli w ciągu czternastu dni żadna z zainteresowanych stron nie odwoła się od wydanej decyzji, pozwolenie jest ostateczne. Takie pozwolenie jest ważne na okres trzech lat. W tym czasie budowę trzeba rozpocząć, gdyż straci ono ważność.

Izolacja podłogi

Izolacja podłogi

Podczas budowy domu musimy pamiętać o tym, że wszelkie izolacje powinny być wykonane w sposób ciągły. W przeciwnym razie nie będą mogły one odpowiednio zabezpieczyć wnętrza budynku i jego konstrukcji. Jedną z najważniejszych izolacji jest izolacja fundamentu. Zarówno ściany, jak i ławy fundamentowe wymagają stworzenia izolacji poziomem i izolacji pionowej. Izolacja pionowa sprawia, że wilgoć nie może przenikać z zewnątrz przez ścianę fundamentu. Izolacja pozioma oddziela ścianę nad powierzchnią gruntu od ściany fundamentowej, na której jest ona oparta. Dzięki temu wilgoć znajdująca się w gruncie nie jest podciągana do góry. W budynkach bez podpiwniczenia izolacją pionową najczęściej wykonuje się z kilku warstw lepiku lub też masy bitumicznej. W przypadku, gdy budynek jest podpiwniczony to izolacja taka nie jest wystarczająca. Również wówczas, gdy na działce budowlanej panuje niekorzystne warunki i okresowo poziom wód gruntowych podnosi się trzeba wykonać lepsza izolację. W przypadku złych warunków gruntowych najlepiej jest zupełnie zrezygnować z podpiwniczenia chyba, że jest ono niezbędne. Solidna izolacja przeciwwodna oraz drenaż wokół budynku są wówczas koniecznym do wykonania elementem.