usługi budowlane

Praca na budowie

Praca na budowie

Wiele jest różnego rodzaju zawodów w naszym kraju, w których liczy się z jednej strony umiejętności manualne, a z drugiej strony siła fizyczna. Właśnie w tym drugim przypadku zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne, a niestety takich zbyt wielu w naszym kraju nie ma, ponieważ coraz częściej młodzież się szkoli i na budowach zostają jedynie osoby, którym przez całe życie nauka wchodziła bardzo ciężko do głowy. Praca na budowie nie jest lekka i przyjemna i doskonale o tym wiedzą osoby, które już na budowie pracują od dłuższego czasu, jednak z drugiej strony wiedzą one że jest to jedyne wyjście by utrzymać nie tylko siebie ale także bardzo często i rodzinę. Wiele osób pracujących przez wiele lat na budowie stanowczo podkreśla, że warto się uczyć, ponieważ robota na budowie to nic przyjemnego nawet za cenę tych pieniędzy, które się tam zarabia. Być może i są one konkretne i zadowalające wiele osób, jednak nie da się ukryć że popłaca się je ogromnym kosztem zdrowotnym, gdyż w zdecydowanej większości czasu w takiej pracy liczy się wysiłek fizyczny, co z pewnością jest wyczerpujące. Jednak nie zmienia to faktu, że zainteresowanie tą właśnie pracą w naszym kraju jest bardzo duże, zwłaszcza w okresie wakacyjnym gdzie polska młodzież chcąc zarobić dla siebie pieniądze decyduje się na taką pracę licząc, że zarobi całkiem niezłe pieniądze.

Dziennik budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem, który towarzyszy naszej budowie od samego jej początku po zakończenie wszelkich prac. Wydaje go ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Na pierwszej stronie są umieszczone podstawowe dane, a wiec numer dziennika i pozwolenia na budowę, dane inwestora, rodzaj budowy. Każda strona musi być ponumerowana i podstemplowana. Nie ma mowy o jakimkolwiek wyrywaniu kartek, bo coś źle zostało wpisane. Jest to dokument prawny i dowód wykonania poszczególnych prac. Za dziennik budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy, a kolejnych wpisów mogą dokonywać: inwestor, kierownik budowy, projektant, geodeta, inspektor nadzoru, kierownik robót budowlanych. Każda z osób musi na początku dziennika wpisać swoje dane, numer uprawnienia i potwierdzić to pieczątką i podpisem. Do dziennika wpisuje się kolejne roboty budowlane, wykonywane w kolejności chronologicznej. Wszystko musi być starannie udokumentowane. Do dziennika dołącza się w sposób trwały wszystkie protokoły. Bywa i tak, że trzeba dokonać w dzienniku poprawek. Wtedy skreśla się niewłaściwy wpis, wprowadza poprawny i uzasadnienie, dlaczego poprawki zostały dokonane. Kiedy w czasie prowadzenia robót zmienia się kierownik lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy, wtedy należy to zanotować w dzienniku i określić stan zaawansowania robót w okresie zmiany. Obie strony powinny potwierdzić to podpisem i pieczątką.

Ściany fundamentu

Ściany fundamentu

Dokładność i jakość wykonania ścian fundamentowych ma ogromne znacznie dla bezpieczeństwa użytkowania i stabilności całej konstrukcji nowego budynku. Istotny jest tu dobór odpowiedniej grubości tych ścian. Musi być ona dopasowana do tego, jak grube będą ściany budynku znajdujące się nad poziomem gruntu. Ściany fundamentowe wykonywane mogą być za pomocą różnych technologii. Powszechne są zarówno ściany jednorodne, jak i ściany warstwowe. Ściany jednorodne na całej grubości wykonane są z jednego rodzaju materiału. Ściany warstwowe zwierają warstwę izolacji cieplnej. Ten drugi rodzaj ścian fundamentowych wykonuje się przede wszystkich w domach, w których konstrukcja przewiduje piwnice. W tym przypadku ocieplenie ścian fundamentowych ma wpływ na energooszczędność całego budynku, a w rezultacie na koszty jego ogrzewania. W budynkach, w których nie przewidziano podpiwniczenia nie trzeba stosować wszędzie ścian warstwowych, mogą być one wykonane jedynie w niektórych miejscach lub wcale. Ściany fundamentowe narażone są na niekorzystne warunki, wilgoć oraz mróz. Muszą być, więc wykonane z materiałów, które charakteryzują się wysoką odpornością na te czynniki. Najczęściej są to betonowe bloczki.

Wakacyjna praca dorywcza

Wakacyjna praca dorywcza

Każdy doskonale wie, że w naszym kraju młodym osobom najczęściej studentom po prostu się nie przelewa pod względem finansowym, przez co niestety bardzo często mają takie osoby ogromne problemy z utrzymaniem się. Jest to bardzo często niewygodna sytuacja, ponieważ przez długi czas trzeba żyć na garnuszku rodziców, którzy muszą nam przelewać pieniądze każdego miesiąca, byśmy mogli normalnie funkcjonować. Na szczęście i dla nas istnieje bardzo dobre rozwiązanie, które obecnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza że wiąże się z zarabianiem konkretnych pieniędzy. Chodzi mianowicie o pracę na budowach oraz w różnego rodzaju firmach remontowych, których przecież na naszym rynku nie brakuje. Oczywiście nie da się ukryć, że praca na budowie jest bardzo ciężką harówką, której niestety nie wszyscy będą w stanie wytrzymać to mimo wszystko mnóstwo osób w naszym kraju próbuje pracy w tym zawodzie licząc, że może uda się przez wakacje zarobić jakieś pieniądze, które przecież później na studiach się jak najbardziej przydadzą. Niestety jednak nie wszyscy będą mogli pracować na budować co wiąże się przede wszystkim z ograniczoną liczbą miejsc na tego typu budowach, a przy okazji z ogromnym wysiłkiem fizycznym, do którego przecież student nie jest przyzwyczajony, no chyba że chodzi o juwenalia.

Elementy placu

Elementy placu

Jednym z podstawowych elementów, które znaleźć muszą się na naszym placu budowy jest ogrodzenie. Choć jego wykonanie nie wiąże się z powstawaniem konstrukcji nowego budynku, to ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na budowie. Przepisy prawne określają obowiązki inwestorów i kierowników budowy w tym zakresie. W projekcie domu również znajdziemy wskazówki, co do wykonywania ogrodzeń. Architekt w projekcie wskazuje, jak zabezpieczać powinno się budowę na kolejnych jej etapach. Kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie placu budowy musi zapewnić właściwe jego ogrodzenie. Ogrodzenie wykonane musi być w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla osób poruszających się od pracy. Aby uniemożliwić łatwe pokonanie ogrodzenia nie powinno być one niższe niż 1,5 metra. W miejscach, w których prace na wysokości powodują zagrożenie uderzeniem spadających z góry przedmiotów ogrodzenie musi znajdować się w odpowiedniej odległości od budynku. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż 0,1 wysokości wykonywania prac budowlanych. Ogradzaniu podlegają również wykopy. W przypadku dziur sięgających niżej niż 1 metr pod poziomem gruntu ogrodzenie nie może być niższe niż 1,1 metra.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina powinna posiadać plan zagospodarowania przestrzennego. Przyszły inwestor powinien udać się do odpowiedniego urzędu i zapoznać się z tym planem. Jest to niezbędne, jeśli chce w spokoju zacząć inwestycję. Jeśli dla naszej działki istnieje klauzula przeznaczenia „budownictwo mieszkaniowe” jest sprawą oczywistą, że spokojnie możemy przystąpić do kolejnych posunięć. Gorzej jest, kiedy działka, którą zamierzamy kupić należy do gruntów rolnych, wtedy albo czekamy na tzw. „odrolnienie” albo rezygnujemy z zakupu. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien określić również warunki zabudowy, czyli wszelkie warunki, jakie powinien spełniać budynek mieszkalny na danym terenie. A są to: minimalna wielkość działki budowlanej, maksymalna wysokość budynku i inne tego typu wymiary. Kiedy brak takiego planu w gminie powinniśmy wystąpić z wnioskiem formalnym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nie mamy tego typu dokumentu, rozpoczęcie budowy jest niemożliwe. Kolejnym krokiem jest uzyskanie mapy do celów projektowych, którą może wykonać dla nas jedynie uprawniony geodeta. Upewnijmy się również co do rodzaju gruntów, na których będziemy stawić przyszły dom. Od tego zależy, jakie fundament postawimy, ile będą kosztowały i czy w ogóle na danym terenie możemy postawić budynek jednorodzinny.

Jak murować

Jak murować

Najbardziej popularnymi budynkami w naszym regionie geograficznym są budynki murowane. W przypadku takich konstrukcji konieczny jest jeszcze wybór odpowiedniego materiału na mury budynku. Koszt materiału ma bardzo duży wpływ na koszt całej budowy. Materiał wpływa również na przenoszenie obciążeń oraz izolacyjność cieplną ścian. Na rynku dostępnych jest dziś bardzo wiele różnego rodzaju materiałów. Decydując się na wybór jednego z nich musimy również rozpatrzyć to, jaką technologią będą wznoszone ściany. Ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe wymagają innych materiałów. Do ścian jednowarstwowych najczęściej stosuje się materiał, taki jak beton komórkowy lub też ceramika porotyzowana. Koszt budowy jednego metra muru z ceramiki wynosi od 85 do 110 zł, a w przypadku betony komórkowego jest to przedział od 65 do 85 zł za metr. W przypadku ścian dwuwarstwowych poza kosztem materiału podstawowego doliczyć należy również koszt materiału izolacyjnego. Materiałem tym jest zwykle albo styropian albo wełna mineralna. Ściany dwuwarstwowe wykonuje się z ceramiki porotyzowanej, betonu komórkowego oraz silikatu. Ściana ta jest tańsza w budowie od ściany jednowarstwowej, biorąc pod uwagę koszt uzyskania takiej samej termoizolacyjności.

Przyłączenie mediów

Przyłączenie mediów

Najlepiej jeśli na naszej działce są już przyłączone wszystkie media. Wtedy nie mamy większych kłopotów z rozpoczęciem budowy. Dobrze jest też, kiedy media są niedaleko od naszej działki i można wystąpić o ich przyłączenie. Jak tego dokonać? Otóż trzeba wystąpić do miejscowych przedsiębiorstw, które zajmują się danymi mediami o wydanie technicznych warunków przyłączenia do danej sieci. Dlatego tak ważny jest w tym wypadku plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka jest przewidziana jako ta „pod zabudowę” gmina ma obowiązek zapewnić możliwość przyłączenia pod wszystkie media. Przedsiębiorstwa posiadające daną sieć mają specjalne formularze przygotowane dla zainteresowanych inwestorów, nie trzeba więc samodzielnie wymyślać odrębnych pism. Warto jednak wiedzieć, że koszt podłączenia mediów i czas, jaki na to jest przeznaczany zależy od regionu kraju. Dystrybutorzy od razu określają, czy możliwe jest samo przyłączenie, jakie będą jego parametry techniczne i sposób wykonania. Do każdego z wniosków należy dołączyć dokumenty stwierdzające prawo do posiadania danej działki. Warunki przyłączenia sieci wydaje się bez względu na to czy działka jest zabudowana czy nie. Jeśli chodzi o energię i wodę są one wydawana na dwa lata, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci gazowej tylko na rok. Kiedy wystąpimy o pozwolenie na budowę na budowę powinniśmy mieć zgodę wszystkich wyżej wymienionych przedsiębiorstw na dostarczenie mediów.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Wreszcie przychodzi czas, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku wiąże się z przedstawieniem pliku dokumentów. Lepiej te dokumenty od razu dołączyć do wniosku, niż niepotrzebnie przedłużać czas, jaki ma właściwy urząd na rozpatrzenie naszego podania. Trzeba więc posiadać cztery egzemplarze projektu budowlanego, do których dołącza się stosowne opinie, pozwolenia oraz zaświadczenia, które potwierdza aktualne uprawnienia do projektowania. Potrzebna będzie też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście dokumenty, które potwierdzają nasze prawa własności do danego terenu. Jeśli złożyliśmy komplet dokumentów, pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać w ciągu miesiąca. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowane, termin może się przesunąć, ale nie powinien przekraczać sześćdziesięciu pięciu dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli przekroczy, możemy domagać się od urzędu kar umownych. Pozwolenie powinno się oczywiście uprawomocnić. Jeśli w ciągu czternastu dni żadna z zainteresowanych stron nie odwoła się od wydanej decyzji, pozwolenie jest ostateczne. Takie pozwolenie jest ważne na okres trzech lat. W tym czasie budowę trzeba rozpocząć, gdyż straci ono ważność.

Coraz więcej firm w naszym kraju

Coraz więcej firm w naszym kraju

Budownictwo w naszym kraju przeżywa złoty wiek co widać przejeżdżając przez polskie miejscowości gdzie coraz częściej przeradzają się one w wielkie place budowy, na których pracuje mnóstwo osób, które właśnie w branży budowlanej znajdują zatrudnienie. Zainteresowanie budownictwem obecnie wiąże się przy okazji także ze wzrostem firm budowlanych, których jak łatwo można zauważyć z roku na rok przybywa co rzecz jasna jest pozytywnym zjawiskiem ponieważ dzięki temu na rynku panuje duża konkurencja pod tym względem, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na monopol jednej firmy nad drugą, a wręcz przeciwnie mamy możliwość wyboru pod tym względem najlepszej firmy, która wykona naszą budowę. Coraz więcej pojawia się firm budowlanych zajmujących się budową domów jednorodzinnych, co bez wątpienia jest pozytywnym zjawiskiem, dzięki czemu możemy wybrać firmę, która wykona dla nas dom czy też zajmie się wykończeniem elewacji na zewnątrz naszego domu. Pojawia się także mnóstwo firm remontowych, co rzecz jasna wiąże się z ogromnym popędem na robienie remontów przez naszych rodaków. Zainteresowanie tymi firmami oraz ich usługami sprawia, że wiele osób chce szukać pracy właśnie w budowlance dzięki czemu bez większych problemów będzie można zarabiać i to całkiem niezłe pieniądze, ponieważ w tym przypadku mówić można o dobrych pieniądzach, które na pewno nas zadowolą.